ANDRITZ Sugar centrifuge screen

  ANDRITZ
SUGAR CENTRIFUGE SCREEN

 

ข้อมูลทางเทคนิค ตะแกรงชิ้นเดียวสำหรับหม้อปั่นต่อเนื่อง 

          เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปสำหรับกระบวนการผลิตน้ำตาลว่า หากเราสามารถลดความบริสุทธิ์ของกากน้ำตาลสุดท้าย (Final molasses) ลงได้ จะทำให้เราได้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น นั่นคือจะมีปริมาณน้ำตาลเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

          เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการเก็บน้ำตาลในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตคือ หม้อปั่นน้ำตาลชนิดซี (C sugar continuous centrifugal) โดยส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำหน้าที่เก็บน้ำตาลจากแมสซีควิท คือ ตะแกรงหม้อปั่น โดยในปัจจุบันมีการใช้ตะแกรง Nickle – Chrome ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นเสี้ยวหลายๆแผ่นมาประกอบกัน เมื่อเริ่มต้นใช้งาน ตะแกรงหม้อปั่นซีแบบ Nickle - Chrome ก็สามารถเก็บน้ำตาลได้ดี แต่เมื่อเวลาผ่านไปตะแกรงแบบ Nickle Chrome ก็จะมีการสึกกร่อนทำให้ช่องเปิด (Slot) โตขึ้น(Fig.2) ส่งผลให้มีการสูญเสียน้ำตาลไปกับกากน้ำตาลมากขึ้น ประกอบกับเมื่อผลึกน้ำตาลมีการเสียดสีกับช่องเปิดจะทำให้ขนาดของผลึกเล็กลงและจะแตกออกเป็นเสี่ยงเมื่อผลึกน้ำตาลไปกระแทกกับขอบช่องเปิดทางด้านบน(วงกลมสีแดง Fig.6.) ทำให้น้ำตาลที่แตกออกส่วนหนึ่งหลุดไปกับโมลาสด้วยเช่นกัน


 Reference: International Sugar Journal December 1990

 

 

 


 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกน้ำตาลด้วยตะแกรงชิ้นเดียวแบบตะแกรงสามเหลี่ยม
(Single cone wedge wire screen)

 

 

ข้อดีของตะแกรงชิ้นเดียวแบบลวดสามเหลี่ยม

  1.        สามารถเก็บน้ำตาลได้มากขึ้นกว่าตะแกรงแบบ Nickle-chrome ประมาณ 2-3% (จากประสบการณ์ของผู้ใช้ก่อนหน้า)
  2.        ลดการแตกของผลึกน้ำตาลทำให้ผลึกน้ำตาลมีขนาดค่อนข้างสม่ำเสมอกว่า ซึ่งส่งผลดีต่อการนำไปเป็นเชื้อ(Seed)
  3.        ลดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษา โดยจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานก่อนหน้ามีข้อมูลการใช้งานยาวนานถึง 5 ฤดูผลิต โดย 1 ฤดูผลิตทำงาน 7 เดือน
  4.        สามารถติดตั้งได้กับหม้อปั่นทุกรุ่น(ออกแบบให้เข้ากับหม้อปั่นของโรงงาน) โดยไม่ต้องมีการดัดแปลงตะกร้าหม้อปั่น
  5.        ลดการหยุดเนื่องจากต้องเปลี่ยนตะแกรงระหว่างการผลิต(เนื่องจากอายุการใช้งานที่ยาวนาน)
  6.        วัสดุทำจากแสตนเลส 316 จึงมีความคงทนต่อการสึกหรอเมื่อเทียบกับ Nickle-Chrome
  7.        ตะแกรงแบบชิ้นเดียวแบบลวดสามเหลี่ยมมีโครงสร้างที่แข็งแรง เมื่อมีความเสียหาย จะเป็นความเสียหายเฉพาะจุดสามารถซ่อมได้ง่ายผิดกับ Nickle-Chrome ที่ต้องเปลี่ยน
  8.       สลัดโมลาสได้เร็วทำให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตต่อชั่วโมงได้ หรือเลือกขนาดช่องเปิดให้เล็กลงเพื่อให้สามารถ เก็บน้ำตาลได้เพิ่มมากขึ้น

 

  

ข้อมูลจากผู้ใช้ก่อนหน้าระบุว่า ผู้ซื้อได้รับประโยชน์จากการใช้งานตะแกรงหม้อปั่นแบบลวดสามเหลี่ยมดังนี้

  1.        ระยะเวลาใช้งานนานขึ้น (ประมาณ35 เดือน) 
  2.        สามารถลดความสูญเสียน้ำตาลไปกับกากน้ำตาลสุดท้ายได้ประมาณ 2-3%


การคำนวณหาระยะเวลาคืนทุน (สมมติค่าตามที่ควรจะเป็น โรงงานสามารถนำค่าของแต่ละโรงงานมาคำนวณได้)

Nickel chrome price

31,000.00

Baht per set

No. of Set

2

Set / season

Replacement cost

62,000.00

Baht/season

Estimate life time

35

Month

Crushing month per year

4

Month

Year of operation

8.75

Years

Cost of Nickel chrome

542,500.00

Baht

Cost of Wedge wire cone

420,000.00

Baht(ประมาณ)

       

 

จากการคำนวณจะพบว่าทางโรงงานสามารถคืนทุนได้ในเวลา 1 ฤดูหีบ

Visitors: 93,601