CHECK VALVE

>>Check valve คืออุปกรณ์ในระบบน้ำ ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ ควบคุมให้น้ำไหลไปในทิศทางเดียว ตัวอย่างการใช้งานที่สำคัญคือการติดตั้งคู่กับปั๊มน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าตัวปั๊มเมื่อไม่มีการเปิดใช้น้ำ หากน้ำไหลย้อนกลับเข้าปั๊มจะได้ให้ระบบรวน นำไปสู่อายุการใช้งานที่ไม่เหมาะสม โดยทั่วไปเช็ควาล์วที่นิยมใช้งานในประเทศไทยมีอยู่ 2 แบบ คือสปริงเช็ควาล์ว และสวิงเช็ควาล์ว

 


สปริงเช็ควาล์ว คือ วาล์วชนิดปิดกั้นน้ำให้ไหลได้ในทางเดียว เหมาะสำหรับระบบปั๊มน้ำ ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง การทำงานของ วาล์วชนิดนี้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติน้ำจะไหลผ่านวาล์วได้ในทิศทาง ที่น้ำไหลเข้าและลิ้นของวาล์วจะปิดทันทีที่น้ำหยุด เพื่อป้องกันความเสีย หายของอุปกรณ์และเส้นท่อจากแรงกระแทกย้อนกลับของน้ำ โดยส่วนมากลิ้นเปิดปิดน้ำจะทำจากไนล่อน ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม

 

 

สวิงเช็ควาล์ว คือวาล์วชนิดปิดกั้น นํ้าให้ไหลได้ในทางเดียว การทำงานของวาล์วชนิดนี้จะเป็นไปโดย อัตโนมัติ คือนํ้าจะไหลผ่านวาล์วได้ในทิศทาง ที่นํ้าไหลเข้า แต่ถ้าหากมีแรงดันของนํ้าไหลย้อนกลับลิ้นที่อยู่ภายในจะปิด กั้นทันที ตัวอุปกรณ์โดยทั่วไปจะทำจากทองเหลืองทั้งหมดเพื่อป้องกันการเกิดสนิม อายุการใช้งานยาวนาน

 


ขอบคุณภาพจาก pantip.com

Visitors: 93,601