วาล์ว VALVE

คือ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการไหลของของไหลในเส้นท่อ ซึ่งอาจจะเป็นน้ำ ก๊าซ หรือ ไอน้ำ ให้เป็นไปตามความต้องการใช้งาน ไม่ว่าจะต้องการให้ไหลหรือหยุดไหล หรือไหลไปในทิศทางด้วยอัตราการไหลเท่าไร วาล์วจะเป็นตัวช่วยควบคุมให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้งานต้องการ 
      ปกติที่ตัววาล์วจะมีสัญลักษณ์บอกระดับการใช้งานของวาล์ว (rated valve )  ที่ตัวของวาล์วแต่ละตัว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกชนิดของวาล์วมาใช้งานได้ตามความเหมาะสม โดยสัญลักษณ์นี้จะบอกระดับความดันใช้งานสูงสุด และประเภทของไหลที่ใช้งาน  มีลักษณะสัญลักษณ์มาตรฐานระบุ ดังนี้
                           S W G  =   Stream  Working  Pressure  ( ระบบไอน้ำ )
                           W O G  =  Water  Oil  Gas  (ระบบน้ำ , น้ำมัน , ก๊าซ )
                           C W G  =  Cold  Working  Presure  (ระบบน้ำประปา )
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวาล์ว 

ชนิดของ วาล์ว
         มี 4 ชนิดใหญ่ๆ คือ
                                    1.     วาล์ว ตัดตอน (Isolating valves)
                                    2.     วาล์ว ควบคุม (Control valves)
                                    3.     วาล์ว กันกลับ (Check valves)
                                    4.     วาล์ว ควบคุมความดันสูงสุด (Maximum pressure control valves)
วาล์ว ตัดตอน (Isolating valves)
               -       ปกติ ปิดสุด หรือ เปิดสุด
               -       การใช้งานเพื่อตัดอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากระบบ
วาล์ว ควบคุม (Control valves)
               -       ปกติ ปิดสุดเปิดบางส่วนเปิดสุด
               -       การใช้งานเพื่อปรับหรือควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซ
               -       การควบคุมนั้น สามารถออกแบบให้ควบคุมได้ทั้ง ความเร็วความดัน,ปริมาณ หรืออุณหภูมิ สุดแล้วแต่จะ
                       ต้องการ
วาล์ว กันกลับ (Check valves)
               -       ปกติ ปิด หรือ เปิด
               -       การใช้งาน เพื่อควบคุมทิศทางการไหล ยกตัวอย่าง เช่นเดียวกับรถเดินทางเดียว หรือ one way ไม่อนุญาต
                       ให้ไหลย้อนกลับได้
วาล์ว ควบคุมความดันสูงสุด (Maximum pressure control valves)
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
                1    Relief valves (รีลิฟ วาล์ว)
                เป็นวาล์วนิรภัยประเภทที่ใช้งานทั้งกับก๊าซและของเหลว โดยจะรักษาควบคุมความดันให้ได้ตามที่ตั้งเอาไว้ เช่น รีลีฟวาล์วของอุปกรณ์ ไฮดรอลิกปั้ม (hydraulic pumping system)

                2   Safety valves (เซฟตี้ วาล์ว)
เป็นวาล์วนิรภัยที่ใช้กับ ก๊าซหรือไอน้ำเท่านั้น จะเริ่มเปิดเมื่อถึงความดันที่ตั้งไว้ และจะเปิดเต็มที่เมื่อความดันสูงกว่าที่ตั้งไว้ 3จากนั้น เมื่อความดันลดลงมาต่ำกว่า 3 จึงจะปิด
ยกตัวอย่างเช่น
ตั้งค่าไว้                                          2,000  psig
Safety valve จะเติมที่ที่                    2,060 psig (+3%)
จะไม่ยอมปิดจนกว่าจะลดความดันเหลือ     1,940 psig (-3%)
 
 

 • วาล์วปีกผีเสื้อ(Butterfly valve) เป็นวาล์วในตระกูลวาล์วที่เรียกว่าquarter-turn valve (วาล์วที่หมุนได้หนึ่งในสี่ของวงกลม) ตัว“ปีกผีเสื้อ”คือลิ้นวาล์วที่เป็นแผ่นโลหะวงกลมต่อกับก้าน...

 • cats11.jpg
  >>Gate valveเป็นวาล์วชนิดที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุดตัวหนึ่งถ้านึกไม่ออกว่าหน้าตาเป็นอย่างไรให้ลองไปดูที่มิเตอร์น้ำประปาหน้าบ้าน ซึ่งท่อน้ำที่ต่อแยกออกมาจากท่อหลัก ก่อนเข้ามิเ...

 • cats14.jpg
  >>Globe Valve ทุกตัวออกแบบมาให้ปรับอัตราการไหล โดยการควบคุมที่ช่องว่างระหว่างดิสท์ (Disc) และ ซีท (Seat)หลักการทำงานของโกลบวาล์ว:1. วาล์วที่ใช้งานกับอุณหภูมิสูงๆ Disc หรือ Pl...

 • cats2.jpg
  >>ball valveเป็นวาล์วตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันที่เห็นได้ชัดคือตามอาคารบ้านเรือนต่าง ๆ ที่ใช้ก๊อกน้ำแบบที่เป็นก้านหมุนเพียง90องศาก็สามารถเปิดวาล์วได้เต็มที่หร...

 • cats.jpg
  >>Check valve คืออุปกรณ์ในระบบน้ำ ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ ควบคุมให้น้ำไหลไปในทิศทางเดียวตัวอย่างการใช้งานที่สำคัญคือการติดตั้งคู่กับปั๊มน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำ...

 • SAFETY VALVE .png
  >>Pressure Safety Valve (วาล์วนิรภัย) หรือ Pressure Relief Valve (วาล์วระบายแรงดัน) เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยของระบบ มีหน้าที่หลักคือระบายแรงดันภายในระบบออก ซึ่งจะทำงานเองโดยอัต...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • page.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …


 • cats.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 96,929