เครื่องจักร MACHINERY

เครื่องจักร MACHINERY

          บริษัท ADVANCE SYNDICATE มีประสบการณ์และมีช่างที่มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ทำให้บริษัทฯ มีสินค้าประเภทเครื่องจักรอุตสาหกรรมจำหน่าย สนใจเครื่องจักรใด หรือต้องการปรึษาสามารถติดต่อเพื่อให้เราดูแลได้

 

ติดต่อสอบถาม Tel : 02-804501-4 , 02-8804611 , 02-8804772-3 , 02-8804865-6

Fax : 02-8841968  E-Mail : snnvalve@truemail.co.th

 

                 

                

 

                

                

 

                                 

       

 

Visitors: 68,521